شرکت تهران پادنا

کار تولید کلیدها با مونتاژ قطعات وارداتی کلیدهای هوایی (ACB) و کامپکت (MCCB) در سال 1371 آغاز شد و به تدریج روند ساخت قطعات در داخل کشور شروع شد به گونه ای که درحال حاضر بخش عمده‌ای از قطعات کلیدهای مذکور در داخل کشور تولید می‌گردد.

شرکت تهران پادنا
ایران
تهران
02188366021  - 02188366022